Witamy

na  oficjalnej  stronie
Stowarzyszenia  Teatralnego  POKO

Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 2016
„Stowarzyszenia Teatralnego POKO” w Mysłowicach

Zarząd Stowarzyszenia Teatralnego POKO (dalej „Stowarzyszenie”), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje na dzień 26 czerwca 2016 roku, na godzinę 11.00, pod adresem: Katowice, ul. Brzozowa 26A/3, 40-170,
Zwyczajne Walne Zebranie Członków, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Zebrania i sprawy organizacyjne;
3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał;
5) przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania;
6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015;
7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015;
8) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015;
9) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015;
10) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
12) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Stowarzyszenie sprawozdania finansowego z zastosowaniem przepisów dla jednostek mikro począwszy od roku obrotowego 2016;
13) wolne wnioski;
14) zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia:
Bogusława Wazl- Przewodnicząca Zarządu
Mirosław Książek- Sekretarz Zarządu
Andrzej Jakubczyk- Członek Zarządu

________________________________

UWAGA: Walne zebranie 20-06-2016 więcej w zakładce ogłoszenia„.

Andrzej Gelender Jakubczyk, współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego POKO zrealizował nowy spektakl Teatru POKO „MĘŻCZYZNA SUKCESU”

MS

Bardzo polecamy i zachęcamy do odwiedzenia strony www.mezczyznasukcesu.com.pl

 

pokolokoStowarzyszenie Teatralne Poko powstało w 1992 roku z inicjatywy aktorów Teatru Rozrywki w Chorzowie:
Andrzeja Jakubczyka (pomysłodawca), Bogusławy Zarębskiej (aktualnie  Wazl), Mirosława Książka oraz
Renaty Spinek.

Jego główny cel to promocja kultury i sztuki, w szczególności scenicznej,
w ostatnim czasie duży nacisk jest położony na promocję szeroko rozumianej sztuki godziwej i artystów niepełnosprawnych.

Szerzej o naszych celach można przeczytać w Statucie Stowarzyszenia.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności, również poprzez obecność na naszych propozycjach kulturalnych na Scenie Piotra i Pawła i spektaklach Teatru POKO.

Zarząd Stowarzyszenia Teatralnego POKO.

zapraszamy na Scenę Piotra i Pawła

Comments are closed.